Selami dhe Pesha mbajnë premtimet në lagjen e Burgut të Ri