Meta me kandidatin per zgjedhjet e pjesshme ne njesine bashkiake nr.10 Gjergj Thomai