Shqipëria po përjeton akoma një tranzicion ekonomiko-social të tejzgjatur ndërkohë që po përballet me sfidat e vështira për rritje ekonomike dinamike dhe gjithëpërfshirëse; për reduktimin e pabarazisë dhe varfërisë; si dhe me sfidën e madhe të zhvillimit ekonomik dhe social të qëndrueshëm ku të gjithë të kenë shansin për një jetë më të mirë në vendin tonë.

Shqipëria po përjeton akoma një tranzicion ekonomiko-social të tejzgjatur ndërkohë që po përballet me sfidat e vështira për rritje ekonomike dinamike dhe gjithëpërfshirëse; për reduktimin e pabarazisë dhe varfërisë; si dhe me sfidën e madhe të zhvillimit ekonomik dhe social të qëndrueshëm ku të gjithë të kenë shansin për një jetë më të mirë në vendin tonë.

Të ndalim shpopullimin, të kthejmë besimin tek shqiptarët dhe rinia, të rrisim ekonominë dhe të garantojmë punësimin e mirëpaguar. LSI do të ndërtojë një Shqipëri ku çdo qytetar, çdo i ri, grua, mësues, mjek, inxhinier, biznesmen, punon me përkushtim, me dinjitet, si në shtëpinë e tij.
Të ndalim shpopullimin, të kthejmë besimin tek shqiptarët dhe rinia, të rrisim ekonominë dhe të garantojmë punësimin e mirëpaguar. LSI do të ndërtojë një Shqipëri ku çdo qytetar, çdo i ri, grua, mësues, mjek, inxhinier, biznesmen, punon me përkushtim, me dinjitet, si në shtëpinë e tij.

Lajmet e Fundit

Lajmet e Fundit

LSI është e hapur për çdo kontribut të faktorëve politikë, akademikë, të shoqërisë civile,

të cilët ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të misionit për integrimin e Shqipërisë në Evropë.

LSI është e hapur për çdo kontribut të faktorëve politikë, akademikë, të shoqërisë civile, të cilët ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të misionit për integrimin e Shqipërisë në Evropë.